Neen, Zinnenhoeve is een privé Wellness met 1 unit, vandaar dat we ook vragen tijdig te reserveren.