Zinnenhoeve is een rookvrij overal in het complex is het uiterst verboden om te roken, wie dit toch doet zal zelf instaan voor de wettelijke gevolgen hiervan. Indien we vaststellen of vermoeden hebben hiervan, zal er een onmiddellijke ontzetting van het complex gebeuren.

Beste Roker, enkel en alleen in de buitenkamer mag er met een goed gesloten deur gerookt worden. De resten afkomstig van de rookwaren dienen ook in de voorziene asbak gedeponeerd te worden.