• Voor het gebruik van de privé-sauna dient u eerst een douche te nemen.
 • Toegang tot de Zinnenhoeve vanaf 18 jaar en ouder, bij twijfel wordt er om uw legitimatie gevraagd, niet aantoonbaar dan wordt de toegang geweigerd.
 • Zinnenhoeve heeft het recht om mensen te weigeren of uit het complex te ontzetten om gelijk welke reden.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten.
 • Het is verboden producten toe te voegen in de Spa, sauna's en nevel-douche.
 • Het is verboden drank, eten te verbruiken in de Hamam, sauna's en Spa.
 • Eigen drank en eten zijn niet toegelaten. Wanneer we dit merken zal er een schadevergoeding van 20€ aangerekend worden.
 • Het gebruik van verdovende middelen zijn verboden.
 • Het gebruik van badslippers en het desinfecterend voetbad is verplicht.
 • Verplicht gebruik van handdoek in de sauna's, op de loungechairs, de tepidariums wegens hygiënische redenen.
 • Onze massages/behandelingen zijn niet medisch van aard. Bij twijfel dient u eerst zich te laten adviseren door uw arts.
 • U dient de afgesproken uren te respecteren en tijdig het complex te verlaten, zodat iedereen zijn besproken saunabeurt ten volle kan benutten in een gereinigd complex.
 • Bij laattijdig verlaten van de faciliteitenruimte zal de extra tijd aangerekend worden aan het geldende uurtarief.
 • Annulatie dienen minimum binnen de 72 uur voor aanvang van je saunabezoek te gebeuren om uw voorschot te vrijwaren voor een volgende reservatie. Voorschotten worden niet terugbetaald.
 • Gelieve ook zelf de geldigheidsdatum van de cadeaubon te respecteren, deze datum wordt niet verlengd.
 • Bij annulatie binnen 24u vóór de geboekte datum (om welke reden ook) dient u de reservatie volledig te betalen.
 • Zinnenhoeve is rookvrij met uitzondering van de relaxatietuin.
 • Gelieve de rust van anderen en de buren te respecteren.
 • Instellingen van de apparatuur worden door de klanten niet gewijzigd.
 • Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door Zinnenhoeve ter beschikking gestelde faciliteiten. In geen geval kan Zinnenhoeve aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke –of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de door Zinnenhoeve ter beschikking gestelde faciliteiten. Zinnenhoeve zal ten gevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden.
 • Wanneer schade aangebracht wordt aan het door u gehuurde complex, bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden.
 • Wanneer de toegebrachte schade tot gevolg heeft dat het door u gehuurde complex niet meer 100% kan functioneren, zal een schadevergoeding van 500 EUR per dag betaald moeten worden te rekenen van de dag waarop de schade werd toegebracht tot en met de dag waarop deze hersteld werd.
 • Zinnenhoeve kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van goederen.
 • Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten is de rechtbank van Leuven bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.

Maak een reservatie!

Via onderstaande knop, kan je reserveren.