• De reservatie-aanvragen dienen via de website te gebeuren, bij correct ingevulde aanvraag zal je een groene balk zien verschijnen, dit wil zeggen dat we deze zo spoedig mogelijk je aanvraag zullen verwerken! Zo bezorgen we je de correcte info van je reservatie.
  • We vragen altijd een voorschot van 50€ binnen de 3 dagen te betalen bij reservering. Dit kan per overschrijving of ter plaatse in het saunacomplex (Op afgesproken moment). De reservering wordt pas definitief aanvaard als het voorschot op onze rekening is gestort. Ook bij het niet betalen van een voorschot zal bij het niet nakomen van de gemaakte reservatie en niet annuleren binnen 48u, u een schadevergoeding worden aangerekend.
  • Steeds met de mededeling: Naam + Reserveringsdatum
  • Annulatie dient minimaal 72 uur op voorhand geannuleerd via info@zinnenhoeve.be worden. Zo niet wordt het voorschot aanschouwd als annuleringskost.
  • Bij tijdige annulatie vóór 72 uur kan de reservatie slechts eenmaal verplaatst worden, daarna vervalt het voorschot.
  • Zinnenhoeve behoudt zich het voorrecht om een reservatie eenzijdig te annuleren indien volgens ons, verwerkte data, overmacht of het niet naleven van de gemaakte afspraken.